YAĞLAMA SİSTEMİ VE MOTORUN YAĞ EKSİLTME SEBEPLERİ

Motor yağı hareketli parçaların arasında ve üzerinde dolaşarak, hareketli parçalarının arasındaki sürtünmeyi azaltır. Bu sayede aşınmayı önler. Silindir ve segmanlar arasında boşluğu doldurarak sızdırmazlığı sağlar. Parçaların ısısını alarak soğutmaya yardımcı olur. Aşınmalardan dolayı oluşan pislikleri kartere indirerek silindirde kalmasını önler.

Yağlama sisteminin parçaları:

Karter-yağ pompası, filtre, gösterge, seviye çubuğu, yağ müşürü, yağ kanallarıdır.

Motor yağı değiştirilirken motor sıcak olmalıdır. Motorlarda genellikle 20-50 W numara motor yağı kullanılır. Motorun yağı karterin altındaki tapa açılarak boşaltılır. Yeni motoryağı ise supap muhafaza kapağı üzerindeki kapaktan doldurulur.

Motor yağı ve yağ filtresi belli km’lerde mutlaka değiştirilmelidir. Yağ değişim süresinde değiştirmek motoru korur ve ömrünü uzatır.

Motorun yağ eksiltmesinin sebepleri
Karter contasının yırtılması, sekman ya da silindirlerin aşınması, motorun aşırı şekilde yağ yakması, karterin delik olması, tapadan yağ sızdırmasıdır.

Yağ yakan motorun egzozundan mavi duman çıkar. Motor üflüyorsa yağ yakıyor demektir. Yağ yakma olayı motorun zaman içerisinde aşınması sonucu oluşur. Motorun revizyon olması gerekir.

LPGli araçlar motor yağı daha çabuk azalır. Yağ seviyesi kontrol altında tutulmalıdır.

Marşa basılıp motor çalıştırıldığında yağ lambasının sönmesi gerekir.
Motor çalıştığı sürece yağlamanın olup olmadığı motor yağ göstergesinden takip edilebilir.
Motor çalışırken yağ göstergesinde anormallik görülürse motor hemen durdurulur.

MOTOR YAĞI NEDEN KÖPÜRÜR?

Motor yağında meydana gelen köpürmenin nedeni nedir?

Motor yağında meydana gelen köpürmeyi, araç hareket halindeyken karterde oluşan çalkalanma ve de araç çalıştığı andan itibaren oluşan, yağın motor içinde sürekli olarak yüzeylere çarpması ile oluşmaktadır.

Motor yağında oluşan köpürmeyi engelleyecek katkı maddeleri bulunmaktadır. Bu katkı maddeleri yağın ömrünü uzattıkları gibi motorda oluşabilecek muhtemel aşınmaları önlerler. Buna rağmen oluşan köpükteki baloncuklar herhangi bir temastan anında patlar. Böyle bir durum aşınmalara neden olur.

Sürücüler arasında köpürme olarak bilinen olay ise motora yağ doldurma kapağında oluşan krem renkli kaymak benzeri tortu tabakasıdır. Bu olay köpürme değildir. Bu olayı köpürmeden ayırmak gerekir. Zira bu tabakanın motora zararı yoktur. Yağa doğrudan su karışmış veya eski sistem arabalarda olduğu gibi motorda oluşan yağ buharı dışarı çıkmıyor ve gece – gündüz sıcaklık farklarından yoğunlaşarak yağa karışıyorsa bu olay meydana gelmiştir.

SENTETİK VE MİNERAL YAĞLAR

Sentetik ve mineral yağlar arasında neden fiyat farkı vardır?

Sentetik yağların hammaddesi olan sentetik baz yağ, ileri teknoloji ile çok yoğun işlemlerden geçilerek üretildiği için maliyeti mineral yağlara oranla daha yüksektir.

Mineral yağlar  madeni yağ olarak da isimlendirilir. Petrolden elde edilen parafin yağları veya bunların homologlarıdır. Petrolün işlenmesiyle elde edilen baz yağa gerekli katıkların eklenmesiyle üretilir.

Sentetik yağlar ise laboratuar koşullarında çeşitli kimyasal yolla elde edilen yağlardır. Doğal yapıya sahip diğer yağların görev yapamayacakları yerlerde yağlama yapabilmek amacıyla üretilirler.  Laboratuar ortamında farklı bir teknoloji ile üretilen sentetik yağlar mineral yağlara oranla hem daha yüksek ve ham de daha düşük motor sıcaklıklarına ve de yüksek basınca karşı çok  daha dayanıklıdır.

(Visited 60 times, 1 visits today)